Právě se učíme-duben

Duben

Integrovaný blok: Co nám řeklo sluníčko-naše planeta

Podtémata: Prší, prší, jen se leje, aneb život u vody a ve vodě

Všechno jede, houká, troubí

Lidské vynálezy- člověk ovlivňuje přírodu

Čarodějnické rojení

Vzdělávací nabídka:

Povídání o vodě rozdíl louže, rybník, potok, řeka, moře. Seznámit se živočichy u vody a ve vodě-žáby, ryby, hmyz. Vývoj žáby vajíčko, pulec, žába. Podpora správného chování k druhému dítěti a ke všem živým tvorům, neubližovat, nechat žít, všichni mají právo na život i drobný hmyz, slimák u vody. Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. Podporovat různé experimenty a pokusy s vodou, odpaření, přelévání, papír prosákne, filtrační papír zachytí nečistoty apod.

Lidské vynálezy- poznání co vytvořila příroda, co vytvořil člověk. Které jsou pro přírodu prospěšné, které přírodu znečišťují, ničí. K čemu se jaký přístroj a vynález používá.

Nabízet formou hry artikulační cvičení, cvičení mluvidel, dechové cvičení.

Matematické představy číselná řada do 3, 5,10 dle věku dětí, přiřazování daného počtu, orientace v řadě, odebírat a přiřazovat. Dělit předměty na dvě skupiny, pomocí přiřazování určit množství prvků ve skupině. Termíny více, stejně, méně.

Kreslení křídou – velké plochy, příjezdová cesta do MŠ, práce s křídou na látku, mléčná technika individuální i skupinové práce.

Skládání papíru, stříhání, kombinace materiálů, kartonové výseče-tvoříme jarní dekorace.

Koláž tiskátka, síťka, kamínky, písek-ryby a ostatní vodní živočichové v rybníce.

Povídání a různé pohybové, námětové a situační hry s dopravní tématikou. Beseda s policisty, moje kolo, koloběžka – bezpečně na kole, výbava kola, helma, reflexní vesta. Dopravní den, závody, jízda zručnosti, vědomostní úkoly. Vhodný pro společnou akci policie ČR, děti rodiče. Práce s knihou, encyklopedií třídění a pojmenovávání dopravních prostředků osobní, nákladní, záchranný systém, stavební. Prostředky na silnici, kolejích, vodě, vzduchu. Rozlišit dopravní prostředky podle vzhledu, účelu použití, místa pohybu.

Kreslení dopravních prostředků, z krabiček a kartónových výsečí tvoříme dopravní prostředky.

Pobyt venku:

Pozorování vodních toků a života kolem nich, poslechové činnosti bublání potůčku, zurčení řeky. Pozorování dalšího probouzení přírody, krtčí hromádky, žížaly po dešti –pokus „žížalinec“ ve sklenici.

Vycházky do města pozorování dopravy, upevnění návyků správného přecházení, označení přechodů. Pravidla v silničním provozu, co znamenají dopravní značky, pojmenovávání dopravních prostředků – třídění dle kritérií.

Návštěva nádraží, zvuky na nádraží, pojmy výpravčí, nástupiště, pokladna, jízdenka. Námět pro společný výlet s dětmi a rodiči-jízda vlakem.

Vycházky do okolí, hledáme vynálezy člověka, navštívíme výtvory přírody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One comment

  • I think your page needs some fresh content.
    Writing manually takes a lot of time, but there is tool for this
    boring task, search for: Boorfe’s tips unlimited content

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.