Právě se učíme-leden

Leden -Toto zebe, je to z nebe

Podtémata: Ptáčkové v zimě

Sněhulák Koulička

Budu školákem

Sportujeme v zimě

Vzdělávací nabídka:

Prohlubování poznatků o zimním období. Rozlišit charakteristické znaky podzimu a zimy, pojmenovat přírodní jevy sníh, led, rampouch, provést jednoduché pokusy se sněhem a ledem. Pozorování ptáčků na krmítku, péče o ně v zimě, práce s knihou a encyklopedií. Zimní oblečení, ochrana zdraví. Rozvíjet pohybové dovednosti lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě). Při nepřízni počasí využít městskou sportovní halu-využití jejího vybavení- překážkové dráhy, šplh, pohybové hry s padákem a malými míčky apod. Rozvíjet řečové schopnosti vyprávět, naslouchat, vyprávění podle obrázků, chronologicky seřadit dějové obrázky. Vyhledávat nesmysly a rozdíly na obrázcích. Matematické představy-třídit geometrické tvary-kruh, čtverec, trojúhelník, řadit se dle pokynů –do skupin např. chlapci, děvčata, dle oblečení dětí, dle velikosti. Sledovat cesty od začátku do konce – přímý směr, složitější-kličky zatáčky, starší děti najít začátek konec, rozlišit krátká dlouhá. Malba bílou barvou na tmavý podklad, sněhové koule mladší děti, sněhulák s detaily starší děti. Vystřihování rampouchů, sněhových vloček, mačkání papíru do koulí, a jejich následné využití při různých hrách-manipulace, házení apod. Dramatická improvizace-doprovázet pohybem vyprávění učitelky, pokračovat v příběhu, pohybem nebo děti samy vymýšlejí děj, postavy…Předškoláci seznámení s prostředím základní školy, návštěva první třídy, seznámit děti se zápisem do první třídy, posilovat sebevědomí dětí.

Pobyt venku:

Pozorovat počasí, vyjádřit aktuální stav sněží, mrzne, je sníh, není, taje…Pozorovat rozdíly mezi vodou a ledem-zamrzlé kaluže, jednoduché pokusy tvárnost sněhu, teplem se rozehřeje, šlápoty ve sněhu, pozorování stop zvířat. Zimní sporty a radovánky, tvoření ze sněhu, hod koulí a cíl, kresba do sněhu. Práce individuální i skupinové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One comment

  • I think your page needs some fresh content.
    Writing manually takes a lot of time, but there is tool for this
    boring task, search for: Boorfe’s tips unlimited content

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.