Právě se učíme-listopad

 

 

Listopad – Co vyprávěla teta Muchomůrka

Podtémata: Rej dýní a duchů

U nás za humny v lese

Ježčí týden

Otesánek nebo neotesánek

Vzdělávací nabídka:

Seznámení s lesem – lesní zvířata, jak žijí, rozlišování jehličnatých a listnatých stromů, houby jedlé, jedovaté. Práce hajného, příprava lesa na zimu. Pravidla chování v lese. Dřevo, zpracování, co se z něj vyrábí, návštěva pily, truhlárny. Jednoduchý popis hračky, poznat myšlenou hračku ze souboru. Matematické představy – orientace v prostoru při manipulaci s předměty vedle, před, za, pod…Vybrat určené předměty, dát na požadované místo, vytvořit soubor požadovaných vlastností, barva, tvar, velikost. Aktivně užívat termíny patří, nepatří – mladší děti, starší děti termíny patří, nepatří, všechny, některý, žádný, jeden. Pohybové aktivity různé druhy přeskoků, poskoky snožmo, skoky do dálky z místa, přeskoky překážek. Překonávání strachové zábrany-prolézání tunelem, strachovým pytlem. Obíhání překážek.

Malba štětcem a temperou-čárání štětcem, cesty. Kresba štětcem pomocí jedné temperové barvy. Malby temperou, míchat barvy, tvořit odstíny. Mladší děti využití prstových barev.

Tvorba strašidla z dýní, a jiných materiálů, využití přírodnin a plodů sesbíraných, vylisovaných v předchozím bloku.

Poslech pohádky-poznat, kdo byl zlý x hodný, rozlišit vlastnosti jednotlivých postav, všímat si mezilidských vztahů, posilovat prosociální chování mezi dětmi, multikulturní výchova.

Rytmizace říkadel, rytmickými nástroji podpořit rytmus, rozkládat slova na slabiky, hledat slova stejného a opačného významu.

Podporovat komunikativní dovednosti dětí formou her, rozpočítávadel, hádanek apod.

Poznáváme svoje tělo, orientace v tělovém schématu, zdravá výživa, vitamíny, chci být zdravý- pravidla používání kapesníku, ruka před pusu při kašlání. Smyslové a psychomotorické hry se zaměřením k osvojování pojmů o zdraví a lidském těle.

Pobyt venku:

Pozorovat a učit barvy v přírodě, z přírodnin sestavovat obrázky a mozaiky, zdobit les ornamenty ze šišek a kamínků (mé hezké místo). Pohybové hry s využitím spadaného listí. Stavíme pelíšek pro ježky. Pohybová improvizace v přírodním terénu-hrajeme si a Dle počasí krmit a pozorovat ptáky na krmítku. Všímat si proměn v přírodě mraky, déšť, jinovatka, mlha, vítr-pohybové činnosti dle počasí napodobujeme déšť, vítr… Pohybové hry v lese typu „Škatulata hejbejte se“ s využitím stromů, pařezů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One comment

  • I think your page needs some fresh content.
    Writing manually takes a lot of time, but there is tool for this
    boring task, search for: Boorfe’s tips unlimited content

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.