Radování 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Závěrečné vystoupení dětského pěveckého sboru Kamínek a jeho hostů spojené s loučením dětí s MŠ. Projekt podporovat muzikálnost a vztah dětí i rodičů k hudbě , zejména ke sborovému zpěvu dětí . Projekt byl podpořen z grantů kulturních aktivit Města Česká Kamenice.

» Read more

Mosty naděje – Výlet s rodiči, Dopoledne u rybníka

Dopoledne u rybníka Učit se poznávat život okolo rybníka i v něm, praktické procvičování poznatků z besedy s rybáři a rybářských dětských závodů. Projekt byl podpořen nadačním fondem Most naděje.   Výlet s rodiči Vést děti a jejich rodiče k praktickému poznávání přírody a uplatňování získaných poznatků . Společný výlet dětí a rodiči do Hejnic – návštěva prožitkové stezky lesnického […]

» Read more

eTwinning – Malý badatel, Jedna dvě, Honza jde

Aktivita eTwinning („e“ jako elektronické, evropské a „twinning“ jako párování, síťování) je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku – prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Naše mateřská škola se zapojila do projektu […]

» Read more

Podzimní dílnička

Ve středu 23.11. proběhla v naší mateřské škole „Podzimní dílnička“ . Rodiče si společně s dětmi vyrobili krásné čerty z různých materiálů a projevili svou uměleckou kreativitu. Děkujeme rodičům za účast a těšíme se na další spolupráci.

» Read more